Skip to main content

Slashmobility S.L com a Responsable del Tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de protecció de dades 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Slashmobility S.L només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals poguessin donar lloc els tractaments realitzats per la nostra empresa.

A continuació, s’ofereix informació addicional i ampliada respecte a les activitats de tractament específiques, realitzades per a través del seu lloc web:

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del Tractament?

 • Identitat: SLASHMOBILITY S.L
 • Delegat de Protecció de Dades:  Global Legal Data SL
 • NIF: B-62436001
 • Adreça Postal: C/ Pujades 51-55 (08005) Barcelona
 • Telèfon: +34 935 532 638
 • Correu electrònic: info@slashmobility.com

Quina és la Finalitat del Tractament?

En SLASHMOBILITY S.L tractem les dades facilitades per les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments en matèria de vendes de productes i serveis, gestió de proveïdors, gestió de clients i dels nostres empleats.

Així mateix, a través de la nostra web gestionem dades de caràcter personal per a dur a terme les següents accions:

 • Poder respondre a la seva consulta o petició d’informació.
 • Poder inscriure’l en la nostra borsa de treball i dur a terme processos de selecció.

Tramitar els productes que vostè ens sol·liciti.

 • Subscriure-li a nostra newsletter.

Per quant temps tractarem les seves dades?

Una vegada complerta la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal que ens autoritza per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat per vostè en el moment en què es posa en contacte amb nosaltres per via telemàtica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, en els supòsits previstos per la Llei.

Quins són els seus drets?

Com a usuari de slashmobility.com, tindrà dret a:

 • Accedir, rectificar, oposar-se al tractament o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no són necessàries per a la finalitat que van ser recollides.
 • Portabilitat de les dades o a limitar el tractament, en aquest cas només conservarem les estrictament necessàries per a l’exercici de reclamacions.

Retirar el seu consentiment en qualsevol moment

 • Per procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra adreça de correu electrònic info@slashmobility.com, o si considera que els seus drets han estat vulnerats podrà posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).