HP és una empresa nord-americana amb seu a Palo Alto, California, i és considerada una de les empreses més grans del món en el sector de les tecnologies de la informació. Fundada l’any 1939 per William Hewlett i David Packard, en 2014 van anunciar la seva divisió en dues firmes. HP té a 275.000 persones arreu del món, 7.200 persones a Espanya, i 3.500 a Catalunya. HP Inc. va tenir una facturació anual de 48.200 milions de € (2016). El Centre Internacional de Sant Cugat genera 150 patents anuals i desenvolupa innovacions en el camp de la impressora fotogràfica. El 2016 va iniciar el llançament de la primera impressora 3D amb la tecnologia HP MultiJet Fusion.

Aquest Centre va rebre el premi “Premi Cambra 2017” que atorga anualment la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa. Sent reconeguda pel seu “Impuls a la Innovació, Investigació i Desenvolupament”.

Servei

Concept Studio
Software Development

Repte tecnològic

  • HP requereix una aplicació B2E que permeti als comercials de HP que assisteixen a fires i esdeveniments, la captació, l’emmagatzematge i l’explotació de potencials Leads.
  • Per la captura instantània de la informació de les targetes de visita de potencials Leads, es proposa la implementació de tecnologia OCR.
  • Definició d’una solució escalable i reproduïble per la seva customització i comercialització a clients de HP.

Repte MKT & negoci

  • Reducció de l’explotació dels costs en l’explotació de Leads.
  • Augmentar la productivitat dels assistents als esdeveniments i fires.
  • Incrementar el nombre de Leads captades per esdeveniment.

Resultat

  • Increment del nombre de leads captades per esdeveniment.
  • Increment del nombre de leads captades per comercial.
  • Reducció d’errors en l’emmagatzematge de leads d’un 100%.
  • Increment del Task Success Rate.