FC Barcelona és l’equip de futbol de la ciutat comtal, fundat l’any 1899. És el club espanyol més premiat nacionalment, amb un total de 73 campionats. El Camp Nou és visitat per una mitjana de 77.401 assistents a l’any provinents de tot el món, sent 153.458 socis. El seu crit, “Més que un club” acull tant el fet d’emparar molts tipus d’esports com als seus socis, als seus aficionats, als seus patrocinadors, als mateixos futbolistes i a la marca Barcelona.

Servei

Cocreaciò

Any

2018

Objetiu i repte

En el moment d’afrontar el repte, FC Barcelona tenia 3 aplicacions al market: FCB Socis, FCB Passport i FCB Seient Lliure. Les 3 estan directament relacionades amb l’experiència de l’estadi en general i del partit en particular. La primera, que està destinada a socis que vulguin alliberar el seu seient, té més de 20.000 usuaris, el que suposa només el 28% dels socis. La segona, en canvi, té 3.000 usuaris (és la menys utilitzada). Del total d’usuaris només 142 la fan servir per accedir al camp (una funcionalitat important). La tercera, destinada als menors dels socis, té 2.500 usuaris (de 21.000 descàrregues).

Això ens porta a 30 activacions per partit, dels 3.000 accessos infantils que es concedeixen als partits permesos. Aquests nombres, tal com es pot observar, són bastant baixos per un client com el FCB. L’objectiu, per tant, és millorar aquestes xifres. Però per fer-ho, primer hem d’analitzar què és el que succeeix amb aquestes apps, quines necessitats cobreixen i els targets de cada una per tal d’arribar a ells de manera més efectiva.

Tècniques

  • Benchmarking: estudi del mercat de les apps de la competència i/o amb funcionalitats similars.
  • Focus grup: agrupació de diferents stakeholders per obrir debat sobre l’experiència actual i dirigida per determinades preguntes al voltant del problema principal.
  • Mind map: Es mostren tots aquells sectors i factors influents en el procés d’aconseguir el nostre repte. Ens donen una idea de tot allò que s’ha de tenir en compte per aconseguir el nostre objectiu.
  • User Journey map: S’analitza l’experiència del nostre client i s’identifica els punts de contacte i els punts de dolor. Amb això, obtenim les oportunitats amb les quals podem oferir una solució.
  • Persona: es defineix el target, obtenim informació del nostre client.
  • Brainstorming: generació d’idees tenint en consideració tota la informació de les fases prèvies.
  • Zen vote: votació de les millors idees que formaran la solució final.

Resultat

  • Unificació de les 3 aplicacions en una única app. Una aplicació dirigida principalment al soci (target prioritari) amb les funcionalitats que ja tenia amb noves idees, així com funcionalitats secundàries que fan referència a familiars i nens.
  • Disseny de la nova aplicació.
  • Desenvolupament de la nova aplicació.