F. Iniciativas és una consultoria integral i d’alt nivell en el sector del finançament de la I+D+i: deduccions fiscals, subvencions, Patent Box, etc.

F. Iniciativas està present amb oficines pròpies a 9 països i compta amb més de 850 treballadors.

Servei

Digital Hub
– Co-Creation

Any

2018

Objetiu i repte

Entre els seus principals reptes s’inclou la necessitat de diversificar el seu offering generant nous models de negoci, nous productes i serveis. A més d’atraure i mantenir el talent entre els seus treballadors i augmentar la notorietat com a referent innovador.

Tècniques

Per aconseguir donar solució a aquests reptes, es van dur a terme quatre sessions de co-creació amb l’equip directiu:

 • Mind map: Es mostren tots aquells sectors i factors influents en el procés d’aconseguir el nostre repte. Ens donen una idea de tot allò que s’ha de tenir en compte per aconseguir el nostre objectiu.
 • Stakeholder map: Ens mostra les relacions imprescindibles entre agents per entregar la nostra solució o valor al mercat.
 • Persona: Es defineix el target, obtenim informació del nostre client.
 • User Journey map: S’analitza l’experiència del nostre client i s’identifica els punts de contacte i els punts de dolor. Amb això, obtenim les oportunitats amb les quals podem oferir una solució.
 • Com podríem…?: A partir d’aquestes preguntes s’aprofundeix en les incerteses del problema per construir la proposta de valor i començar la fase d’ideació.
 • Proposta de valor: Es defineix conjuntament la proposta de valor que podem aportar al nostre client tenint en compte les seves necessitats.
 • Brainstorming: generació d’idees tenint en consideració tota la informació de les fases prèvies.
 • Storyboard: mitjançant el storytelling s’aprofundeix en la idea i es desenvolupa la solució.

Resultat

 • En les sessions es va definir un vehicle transaccional d’innovació integrat en les operacions i els processos de la companyia. Aquest vehicle serveix de guia per articular diferents models de relació i col·laboració amb les startups.
 • Posada en marxa del primer programa d’acceleració de startups tecnològiques: FI BOOST. És un dels dos únics projectes, entre els 29 del programa de Corporate Innovation d’Acció, que ho implementen el primer any.
 • La convocatòria ha rebut més de 140 candidatures.
 • El programa ha despertat un gran interès entre els treballadors de la companyia i estan involucrats en la fase d’avaluació dels projectes.
 • Disseny de la identitat corporativa.