Conector Startup Accelerator és una acceleradora de startups de base tecnològica especialitzada en projectes digitals llestos per ser llançats al mercat. Treballen amb els emprenedors per millorar les seves habilitats, ampliar els seus coneixements o completar els seus equips ajudant-los a madurar i validar els seus projectes.

Els seus programes d’acceleració estan dissenyats perquè les startups aconsegueixin en 6 mesos el que els hauria costat 2 anys i després poder tancar la seva primera ronda d’inversió. Compten amb més de 250 mentors, que són emprenedors d’èxit, directius i inversors que representen la clau a la xarxa de contactes més rellevant de qualsevol sector.

Servei

Open Innovation
– Co-innovation program

Any

2018

Necessitats

Blockchain s’ha convertit en la tecnologia que més expectatives ha despertat en els últims anys i aspira a revolucionar tots els sectors de la nostra societat, completant el pas de la “Internet de la informació” ala “internet del valor”.

Estant com està, en un estat inicial de maduresa, trobar i potenciar casos d’ús que resolguin els reptes de la societat és vital pel seu desenvolupament i completa implantació.

Solució

Ens aliem amb Conector, l’acceleradora de startups referent a Espanya, per dissenyar i llançar el primer programa d’acceleració de startups blockchain.

Resultat

  • Llançament del primer programa d’acceleració d’Espanya especialitzat en blockchain, estant a càrrec nostre la direcció tècnica d’aquest.
  • Dissenyem un programa a mida per ajudar als projectes seleccionats a obtenir el màxim potencial de la tecnologia.
  • Hem rebut més de 20 candidatures en les primeres setmanes amb la convocatòria oberta i hem articulat una xarxa de més de 30 mentors experts en blockchain.