AXA és una multinacional especialitzada en el negoci de les assegurances des de la seva creació. Compta amb més de 100M de clients al món, 3.2M de clients a Espanya. No només són rellevants les seves xifres, també ho és el seu reconeixement com a marca, sent considerada la primera marca mundial d’assegurances per Interbrand. Sota el crit “Born to protect”, AXA té com a objectiu principal garantir la protecció de tots els seus clients. Per això, els seus serveis inclouen un gran nombre d’àmbits; automòbil, vida, empreses, particulars, accidents, salut, etc.

Servei

Digital Hub
– Co-Creation

Any

2018

Objetiu i repte

Realitzar una sessió de co-creació com activitat clau en el Seminari de Comercials Axa Iberia. Amb aquesta sessió s’introdueix als assistents al paradigma del Desing Thinking i es realitza una jornada amb tècniques d’innovació per generar solucions i possibles línies de treball. Es va fer focus en quatre reptes:

 • Millorar l’eficiència time-to-market de l’oferta comercial.
 • Motivar els treballadors després de llargs períodes de transformació.
 • Innovar en l’oferta de CLP (Credit & Lifestyle Protection).
 • Aconseguir més clients Big Fish (15M€ a 20M€).

Tècniques

 • Mind map: Es mostra tots aquells sectors i factors influents en el procés d’aconseguir el nostre repte. Ens donen una idea de tot allò que s’ha de tenir en compte per aconseguir el nostre objectiu.
 • DAFO: Anàlisi de la situació o repte inicial, tenint en compte les característiques internes (Debilitats i fortaleses) i les externes (Amenaces i Oportunitats) en una matriu quadrada.
 • User Journey map: S’analitza l’experiència del nostre client i s’identifica els punts de contacte i els punts de dolor. Amb això, obtenim les oportunitats amb les quals podem oferir una solució.
 • Ideació 6-3-5: Fomenta la creativitat en la cerca de solucions. Gràcies a aquesta tècnica es genera un gran nombre de propostes.
 • Fast prototype: Un dibuix o prototip de baixa fidelitat permet analitzar el potencial de la solució i definir-la en major detall.

Resultat

 • Formació en l’ús d’eines digitals per agilitzar els processos interns de la companyia.
 • Estratègies per la captació de nous clients.
 • Solucions digitals per la innovació dels productes actuals.
 • Eines per la fidelització, comunicació i felicitat dels treballadors.